מהו ביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד הינו חוזה ביטוח בין המבוטח לחברת הביטוח (בדומה לביטוח חיים, ביטוח דירה וכד'). הביטוח הסיעודי נועד להבטיח תשלום תגמולי ביטוח חודשיים (פיצוי) בסכום הקבוע בחוזה הביטוח, או החזר הוצאות שהוצאו בפועל (שיפוי), וזאת כאשר מתקיים מקרה ביטוח.

מקרה הביטוח הינו מצב עובדתי המתקיים אצל המבוטח, שבקרותו מזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח. על הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעוד קראו כאן. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח מכוח פוליסת ביטוח הסיעוד שרכש לעצמו, באופן פרטי או באמצעות ארגון כלשהו (כגון דרך קופת החולים בה הוא חבר), יסייעו במימון הוצאות הכרוכות בצורך בעזרה של מטפל סיעודי, רכישת תרופות ואביזרים שונים או מימון שהות במוסד רפואי.

בעבר ניתן היה לרכוש ביטוח סיעודי באופן פרטי, ישירות מחברת ביטוח או באמצעות סוכן ביטוח, או באמצעות ארגון (קולקטיב) כלשהו, כגון דרך קופת החולים. כיום ניתן להצטרף לביטוחי הסיעוד של קופות החולים, המוענקים למעשה על ידי חברות הביטוח הגדולות בשוק הישראלי. 

ככל חוזה ביטוח, גם בפוליסת ביטוח סיעוד קיימים תנאים רבים, ובהם גם סייגים לחבותה של חברת הביטוח. פעמים רבות קורה, כי דווקא כאשר המבוטח זקוק לתגמולי הביטוח הסיעודי, תביעתו נדחית על ידי חברת הביטוח. כן, בהחלט קורה כי אחרי שנים רבות בהן שולמו פרמיות לחברת הביטוח, מתנערת חברת הביטוח מאחריותה ומחבותה לפצות את המבוטח, בטענות שונות המבוססות על סייגים שקיימים בפוליסת הביטוח או סייגים הקבועים בחוק חוזה הביטוח. מבוטחים רבים מאמינים לחברות הביטוח ומוותרים על הזכויות המגיעות להם. אחרים מנהלים ויכוחים ו"ערעורים" עקרים עם חברות הביטוח, אשר ברוב המקרים רק מסבים נזקים למבוטחים כאשר הם נאלצים בסופו של דבר להגיש תביעה לבית המשפט. 

קיבלתם תשובה שלילית או שאינה מספקת מחברת הביטוח? אל תקבלו זאת כתשובה סופית. יש מה לעשות! עמדו על כל הזכויות המגיעות לכם כמבוטחים או מוטבים. פנו אל עורך דין ביטוח סיעוד לקבלת ייעוץ משפטי מגורם מקצועי ומוסמך. 

עורך דין סיעוד עומד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לתביעות ביטוח סיעודי, בטלפון 050-8766822 או במייל או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.