פסקי דין בתביעות סיעוד

גלוסקא נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2016. בית המשפט קיבל את טענות ב"כ התובעים וקבע, כי המועד שממנו הפכה המנוחה סיעודית, מוקדם מהמועד שקבעה מומחית מטעם בית המשפט.

שקד נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – החלטה בתביעה לתגמולי ביטוח סיעוד, בה התקבלה במלואה עתירת התובע לחיוב הנתבעת במלוא שכה"ט שהתחייב לשלם לבאי כוחו.

כהן נ' המוסד לביטוח לאומי – פסק דין משנת 2016, בערעור שהוגש נגד ועדה של המוסד לביטוח לאומי. בית הדין לעבודה קבע, כי אדם הסובל מנפילות רבות זקוק להשגחה. הדיון הוחזר לוועדה לעררים לצורך דיון בשאלה האם יש בנפילות כשלעצמן כדי לסכן את המבוטח.

בכר נ' הדר חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2004, בו נקבע כי ביצוע חיתום בדיעבד הינו חסר תום לב. בית המשפט קבע כי בנסיבות עריכת הביטוח נהגו המבטחת וסוכן הביטוח בחוסר תום לב וברשלנות וכי הם מחויבים מכוח הפוליסה. בית המשפט אף נתן צו הצהרתי המחייב המבטחת לשלם לתובעת תגמולי ביטוח סיעוד כל עוד מצבה סיעודי.

קושקרו נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2005, בו חויבה הנתבעת לשלם לתובע תגמולי ביטוח סיעוד, ואף ניתן צו הצהרתי המחייב אותה לעשות כן גם בעתיד.

בודור נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2006, בו נדחתה טענת אי-גילוי של המבטחת. בית המשפט אף חייב הנתבעת בריבית מיוחדת בשיעור מקסימלי.

סולמי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2010 בתביעה קטנה, בו קבע בית המשפט כי ניתן להוכיח מצב סיעודי גם על יסוד מסמכים, לרבות מסמכים של ומטעם המבטחת עצמה, וכן מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי.

כבתי נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2011 בתביעה קטנה, שבו קבע בית המשפט כי מצב סיעודי על פי רוב אינו הולך ומשתפר.

דיקמן נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2007 שניתן על דרך הפשרה (סעיף 79א לחוק בתי המשפט), שבו התקבלה תביעה לתגמולי ביטוח סיעוד, וכן ניתן סעד הצהרתי לתשלום תגמולי הביטוח עד תום תקופת הביטוח.

שועלי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – החלטה בבקשת ביניים משנת 2013, בה חייב בית המשפט את חברת הביטוח לחשוף בפני המבוטח סרט חקירה, מהטעם שאין בידי התובע לשנות את התיעוד בסרט המעקב ואין ביכולתו להציג מצב דברים אחר.

קרמר נ' סהר חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2006, בו קבע בית המשפט כי אם אדם זקוק לעזרה באכילת מרק או מאכלים אחרים שכן ללא העזרה חלק מהאוכל יישפך, הוא נחשב כמי שזקוק לעזרה בפעולה זו.

דבש נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2013, בו התקבלה תביעה לתגמולי ביטוח סיעוד לאחר שמונה מומחה מטעם בית המשפט, בצירוף ריבית מיוחדת.

שטיינמינץ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2015, בו התקבלה תביעה לתגמולי ביטוח סיעוד, תוך שבית המשפט קובע כי ניתן להוכיח מצב סיעודי גם באמצעות עדויות ולא רק באמצעות חוות דעת. בית המשפט גם חייב הנתבעת בתשלום ריבית מיוחדת ובפיצוי בגין עוגמת נפש.

נוי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ – פסק דין משנת 2015, בו נדחתה בקשת רשות להתגונן של חברת הביטוח, לאחר שבית המשפט קבע כי הנתבעת לא הוכיחה כי בפיה הגנה ראויה מפני התביעה, לאור ממצאים שנקבעו על ידי אחות שנשלחה על ידי המבטחת לערוך בדיקה למבוטחת.

finance-hammer-512