התיישנות

law-512רבים סבורים כי תקופת ההתיישנות במקרה של ביטוח סיעודי הינה 7 שנים, כתקופת ההתיישנות הכללית בדין האזרחי. מדובר בטעות רווחת ומצערת. תביעת ביטוח סיעוד מבוססת על חוזה ביטוח. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 קובע, כי תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח.

מרוץ ההתיישנות מופסק אך ורק כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט, או כאשר ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה של חברת הביטוח להארכת תקופת ההתיישנות. לכן, לא מספיק להגיש דרישה לחברת הביטוח כדי לעצור או להאריך את תקופת ההתיישנות. חשוב מאוד לפעול בהקדם למימוש הזכויות מול חברת הביטוח, בטרם תתיישן התביעה.

במקרה של ביטוח סיעוד מתחיל מרוץ ההתיישנות ביום בו הפך המבוטח לחולה סיעודי. במרבית המקרים מדובר במבוטח אשר הופך לחולה סיעודי במועד מסוים ומאותו מועד והלאה נותר סיעודי. מדובר, אפוא, בעילה המתחדשת מדי חודש (למעשה, מדי יום). במילים אחרות, מדי חודש קמה מחדש הזכאות לתבוע. לפיכך, גם אם המבוטח הפך לחולה סיעודי במועד מסוים, אין זה אומר שבחלוף 3 שנים מאותו מועד התיישנה התביעה. נמחיש זאת בדוגמה:

צביקה לקה באוטם מוחי. התפתחה אצלו דמנציה וסקולרית והוא הפך תשוש נפש. ביום 1.1.2010 צביקה אובחן כתשוש נפש וכמי שתלוי לחלוטין בזולת בביצוע פעולות יומיומיות. לצביקה היה ביטוח סיעודי לפיו הוא זכאי לפיצוי חודשי בסך 10,000 ש"ח כל עוד מצבו הינו סיעודי. עילת התביעה של צביקה התגבשה אפוא במועד שבו אובחן כחולה סיעודי – 1.1.2010. אלא שלמשפחתו נודע על קיומו של הביטוח הסיעודי רק ב-1.1.2014. במקרה כזה המשפחה יכולה להגיש תביעה בשם צביקה בגין 3 השנים שחלפו עד מועד הגשת התביעה לבית המשפט, למרות שחלפו למעלה מ-3 שנים ממועד שבו הפך צביקה לסיעודי, עילת הביטוח מתחדשת וקמה מחדש מדי חודש.

במקרה שבו פוליסת ביטוח סיעוד מקנה זכאות לפיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי, חשוב להגיש התביעה בטרם יחלפו 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. שכן, כאשר מדובר בפיצוי חד פעמי אין מדובר בעילה מתחדשת, ועל פי רוב התביעה תתיישן בחלוף 3 שנים מהמועד שבו הפך המבוטח לסיעודי.

finance-hammer-512כמובן שכל האמור אינו ממצה את סוגיית ההתיישנות, ויש לעיין היטב בהוראות הפוליסה הרלוונטית, ובנוסף יש לבחון החריגים הקבועים בחוק ההתיישנות.

קיבלתם תשובה שלילית או שאינה מספקת מחברת הביטוח? אל תקבלו זאת כתשובה סופית. יש מה לעשות! עמדו על כל הזכויות המגיעות לכם כמבוטחים או מוטבים. מומלץ שלא לקבל נימוקי דחייה של חברת ביטוח ככתבם וכלשונן, ולפנות אל עורך דין ביטוח סיעוד לקבלת ייעוץ משפטי מגורם מקצועי ומוסמך.

עורך דין סיעוד עומד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לתביעות ביטוח סיעודי, בטלפון 050-8766822 או במייל או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.